Rakennuttaminen

Rakennuttamispalvelut

Monipuoliset rakennuttamispalvelumme ovat rakennushankkeen valmistelun aikana tilaajan tukena. Rakennuttajakonsultti ohjaa projektia hanke- ja toteutussuunnittelun aikana, hallinnoi projektia valvoen budjetti, laatu- ja aikataulutavoitteita sekä järjestää vuoropuhelun eri sidosryhmien kesken.

Rakennuttamispalvelumme kattaa hankkeidenne rakennuttamistehtävät hankesuunnittelusta takuuajan loppuun saakka. Tehtäväkokonaisuudet sovitaan aina asiakkaan toiveiden ja hankkeen vaatimassa laajuudessa. Asiakkaidemme käytössä on vankka kokemus niin raskaan teollisuuden kohteiden kuin julkisten hankkeiden rakennuttamis- ja työmaan valvontatehtävistä.

Jokaiseen hankkeeseen nimetään vastuullinen asiantuntija, joka vastaa hankkeen etenemisestä ja ohjauksesta. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja kokenutta.

Palvelutarjontamme rakennuttamistehtävissä:

  • Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
  • Suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta
  • Suunnittelunohjaus
  • Kustannussuunnitteluja ja -ohjaus
  • Urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta
  • Rakentamisen aikainen rakennuttaminen
  • Takuuajan tehtävät
rakennuttaminen

Osana rakennuttamispalveluitamme toimimme myös rakennuskohteiden valvojana, jonka tehtävänä on varmistaa, että rakennushankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Lisäksi rakennustyön valvojan tehtävänä on huolehtia, että mahdolliset suunnitelma poikkeamat tai muut rakennushankkeessa ilmenevät ongelma kohdat ratkaistaan nopeasti ja hyvää rakennustapaa noudattaen.

Rakennushankkeen turvallisen etenemisen varmistamiseksi hankkeelle nimetään työturvallisuuskoordinaattori. Työturvallisuuskoordinaattori vastaa hankkeen turvallisuudesta ja osallistuu hankkeen edetessä urakoitsijan turvallisuuden suunnitteluun ja ohjeistukseen.